top of page

Eliška Lhotská 

The Future Is Now rozvíjí a rozpracovává prvotní projekt Pomník, který vznikl již v roce 2012 při studijní stáži v Poznani v Polsku, kde autorka vytržená se svého přirozeného domácího prostředí vnímá intenzivněji krizi současné společnosti. Společnosti bez hlubších morálních a duchovních hodnot, jež je poháněna pouze ekonomickými faktory. Nejistota a neukotvenost šperkařku obrací k domovu a atributům s ním spojených, které reflektuje v chlebových instalacích.

Později kousky chleba odlévá do kovu a opatřuje bronzovou, stříbrnou či zlacenou politurou. Chlebové šperky a objekty jsou pro ni nejen symbolem života a připomínkou křesťanského mystéria (chléb jako tělo Ježíše Krista), ale především návratem k primárním hodnotám a rituálům. Designérku také zajímá posun vnímání této tradiční poživatiny. Dříve byl pecen chleba považován za svátost (pouto mezi nebem a zemí) a také za nezbytnou součást mnoha lidových obyčejů – např. se přidával do prvních koupelí novorozenců, aby dobře prospívali, z bochníků se věštilo nebo se chléb používal při léčebných procedurách; chlebem a solí se v českých zemích vítali i ti nejvzácnější hosté. Dnes je pro běžného Evropana degradován pouze na základní potravinu, kterou přijímá bez větší úcty a pokory s lehkovážnou samozřejmostí.

Kolekce New Archeology na tento rozpor upozorňuje a zhmotňuje jej ve výstavě The Future Is Now. Expozice připomíná podivnou archeologickou sbírku apokalyptických amuletů či talismanů nainstalovaných na zasíťovaném černobílém pozadí se zlatými rastry, esteticky odkazujícímu k virtuálnímu webovému prostředí. Lhotská zakódovává do ochranných šperků svůj vzkaz pro budoucí generace, kde kůrka chleba je opět vyvažována cenou zlata a chápana i ve svém původním magickém rozměru.

Eliska_Lhotska_2
Eliska_Lhotska_3
Eliska_Lhotska_1
bottom of page